Γενική Συνέλευση της "Συμπολιτείας" Νότιας Κυνουρίας

Κυριακή, 14 Απριλίου 2013


                                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προσκαλούμε τα μέλη και τους φίλους της «Συμπολιτείας» σε Γενική Συνέλευση (Γ.Σ), την 19η Μαΐου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα (19.00΄), στο κέντρο «Κληματαριά» (Πραγματευτή), με θέματα:

1ο: Απολογισμός / Λογοδοσία Προέδρου για τη διοίκηση - τη διαχείριση και το δημοτικό έργο της διετίας 2011 - 2012. 

2ο: Διοίκηση - διαχείριση και δημοτικό έργο διετίας 2013 - 2014 (επιδιώξεις - στόχοι - σχέδιο - πρόγραμμα - συνεργασίες). 

3ο: «Συμπολιτεία» και δημοτικές εκλογές 2014 (θεματικές προσεγγίσεις για την κατάρτιση εξειδικευμένου στρατηγικού & επιχειρησιακού σχεδίου 2015 - 2019 εμφανούς δημοτικής & κοινωνικής ωφελιμότητας και την συγκρότηση πλειοψηφικού συνδυασμού από πρόσωπα με χαρακτηριστικά συλλογικής λογικής & συνοχικής αυτοδιοικητικής πρακτικής).

                                                                  13-04-2013
                                                                     Με τιμή
                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
                                                         Γιάννης Η. Μαρνέρης
                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ.